Raja Yoga Meditasjon - Grunnkurs

Raja Yoga Meditasjon - Videregående Kurs
Kurs i positiv tenkning
Andre Aktiviteter På Senteret

Meditasjonsøvelse
LinkRaya Yoga Meditasjon Grunnkurs.

En enkel meditasjonsform uten mantra, guru eller fysiske øvelser. Ved å vende tankene
innover og styre dem i en positiv retning kan vi oppnå
ro og balanse og bevare vår psykiske energi. Raja Yoga meditasjonen gir en
opplevelse av vår virkelige identitet, indre fred og kraft.

Fordeler ved Raja Yoga meditasjon:
• Indre Fred •
• Sinn og kropp slapper av •
• En ny måte å se livet på •
 • Större konsentrasjon og klarhet •

Kursstart:
Man. 26.januar -09 kl.1930 og fortsettelse mandager 
Tors. 29.januar -09 kl.1930 og fortsettelse torsdager
Man. 23.februar -09 kl.1930 og fortsettelse mandager
Tors. 26.februar -09 kl.1930 og fortsettelse torsdager
Man. 23.mars -09 kl.1930 og fortsettelse mandager 
Tors. 26.mars -09 kl.1930 og fortsettelse torsdager
Man. 27.april -09 kl.1930 og fortsettelse mandager
Tors. 30.april -09 kl.1930 og fortsettelse torsdager
Man. 18.mai -09 kl.1930 og fortsettelse mandager
Ons. 20.mai -09 kl.1930 og fortsettelse torsdager
Man. 15.juni -09 kl.1930 og fortsettelse mandager
Tors. 18.juni -09 kl.1930 og fortsettelse torsdager

Varighet:
1,5 time - tidspunkt kl. 19.30 - 21.00

 

Kurset består av grunnkurs del 1, 2, 3.
Innholdet presenteres på første kursdag som
også er introduksjon. Hele kurset er gratis.
.

Kurssted:
Neuberggt. 6A
Majorstua, Oslo

For nærmere info og påmelding:
Tlf.: 22 44 89 02

til toppen

RAJA YOGA MEDITASJON - VIDEREGÅENDE KURS

Avtales etter avsluttet grunnkurs. Kurset består av 4 leksjoner a 1,5 time og er gratis.

Hele kurset er gratis, og består av 4 leksjoner.

Kursdatoer:
Tilbys etter grunnkurset i Raja Yoga meditasjon

Varighet:
1,5 time - tidspunkt kl.19.30 - 21.00

Kurssted:
Neuberggt. 6A
Majorstua, Oslo

For nærmere info og påmelding:
Tlf.: 22 44 89 02


 

til toppen

Kurs i positiv tenkning

Kurset handler om:

- Å mestre egne tanker og følelser -
- Selvrefleksjon og vekst -
- Komme i kontakt med den naturlige, positive kilden i sinnet -
- Utvikle større forståelse og aksept for andre -
- Stoppe negativ, energitappende indre dialog -
- Fokus på veiledet meditasjon -

Kurset består av 3 leksjoner og er gratis.

Kursserie:
Tirs. 14.april kl.1930 og 2 påfølgende tirsdager
Tirs. 12.mai kl.1930 og 2 påfølgende tirsdager


Kurssted:
Neuberggt. 6A
Majorstua, Oslo

For nærmere info og påmelding:
Tlf.: 22 44 89 02
Tlf.: 40 20 41 85


 

til toppen


ANDRE AKTIVITETER PÅ SENTERET

1.Foruten kurser i Raja Yoga Meditasjon danner senteret til daglig rammen om regelmessige morgenmeditasjoner kombinert med videregående studier. 

Tidspunkt:
Hverdager kl. 06.00 - 07.30
Helger kl. 06.30 - 08.00

2. Aftenmeditasjon hver søndag kl.19.00 – 19.30.
Åpning for video m/spirituelt tema etter meditasjonen (ca ½ - 1 time). Beverting. 

3. Verdensfredsmeditasjon, 3.søndag i hver måned kl.18.30 - 19.30.
Datoer for 1.halvår -09: 18.jan., 15.feb., 15.mars, 19.apr., 17.mai og 21.juni
Den 3. søndag i hver måned arrangeres en spesiell meditasjon for fred på alle Brahma Kumaris sentre globalt (ca 9000 sentre i mer enn 100 land).

4. Personlighetskart
Det gis mulighet for å få laget et personlighetskart. Lær å se din egen stryke og bruke dine positive kvaliteter for å løse problemer og fange mulighetene i hverdagen. På en lett måte legger du en plan for din åndelige utvikling over et helt år. Kontakt oss for å bestille tid. 

For nærmere info og påmelding (gjelder alle aktiviteter):

Tlf.: 22 44 89 02


GRATIS UNDERVISNING

Alle kurs og aktiviteter tilbys gratis da Brahma Kumaris er en humanitær organisasjon basert på en idealistisk livsanskuelse. Et av universitetets grunnprinsipper er at sann åndelig kunnskap er alle menneskers rettighet og bør derfor tilbys gratis. Senterets drift og aktiviteter finansieres gjennom frivillige bidrag fra senterets lærere og studenter. Se også linkene nedenfor mer info
til toppen

BRAHMA KUMARIS
Brahma Kumaris World Spiritual University er en ikke-politisk, åndelig organisasjon grunnlagt i India i 1936. I dag er det en internasjonal organisasjon med sentre i over 90 land. Frivillige lærere og studenter står for den daglige ledelse og aktiviteter ved universitetets ca. 7000 sentre. Brahma Kumaris tilbyr alle mennesker uansett bakgrunn og religion en mulighet til å lære Raja Yoga meditasjon. Det holdes også foredrag og kurser lokalt på arbeidsplasser, skoler, i fengsler og andre organisasjoner. Brahma Kumaris World Spiritual University er tilknyttet FN som en ikke-statlig organisasjon (NGO) med generel rådgivende status i FNs Økonomiske og Sosiale Råd (ECOSOC) samt rådgivende status i UNICEF.

FREDSPROSJEKTER
- En Million Minutter for Fred, tildelt tittelen
"Peace Messenger Organisation" av FN 1986.

- Globalt Samarbeide for en Bedre Verden, et
"Peace Messenger Initiativ" tilegnet FN 1988.

- Boken "Visions for a Better World", forslag til en bedre verden fra 128 land,
1993.


vision_lille.jpg (4995 bytes)- "Living Values - a guidebook" til undervisning i utdannelse-sammenheng,1994.
- Budbringer av Manifest 2000 i FN´s internasjonale år for en fredskultur 2000.
til toppen


(flere på www.just-a-minute.org

Sett av 20-15 min hver morgen og aften til meditasjon. Finn et rolig sted, evt. Med dempet belysning og behagelig musikk for å skape en god atmosfære 

Sitt i en behagelig stilling, gjerne med rettrygg, på en stol eller på gulvet. 
Hold øynene åpne og uten å stirre, la øynene hvile på et objekt eller et punkt foran deg. 
Trekk langsomt oppmerksomheten vekk fra aktiviteter og lyder omkring deg. Bli en iagttaker av dine egne tanker. Ikke forsøk å stanse tankene, men forbli en observatør uten å vurdere eller bli oppslukt av dem. 
Gradvis vil tankene begynne å bli langsommere og færre, og du vil føle deg mer fredfull. 
Skap en positiv tanke om deg selv, for eksempel ”Jeg er en fredfull sjel” eller ”Fred er min opprinelige natur”. Behold denne tanken i sinnet mens du visualiserer / forestiller deg værende fredfull, stille og rolig. Forbli nå så lenge som mulig i bevisstheten om denne ene tanken. Ikke gi etter for andre tanker og minner som prøver å distrahere deg; kikk på dem mens de passerer forbi og vend deretter tilbake til tanken om deg selv som en ”fredfylt sjel”. 
Bli bevisst om og verdsett de positive følelsene og tankene som kommer opp. Stabiliser deg i disse følelsene i noen minutter. Avslutt meditasjonen med å lukke øynene i et par minutter og prøv å oppleve stillheten i sinnet.

Link

Link til Brahma Kumaris internasjonale hjemmeside:
www.bkwsu.org

Link til Brahma Kumaris hjemmeside for salg av litteratur og CD:
www.bkpublications.com

www.thoughtfortoday.org.uk

www.just-a-minute.org

www.brahmakumaris.dk/no